Loading

O MNE

„Architektúra je syntetickým ukazovateľom kultúry a civilizácie. Je prevažne kolektívnym výtvorom, a to umeleckým i technickým, je výrazom ekonomických možností a organizačných schopností spoločnosti, vypovedá o materiálnej i ideovej stránke života svojej doby.“

 

V detstve som mal pozitívny vzťah ku kreativite skrz to že som si veľmi rád kreslil a bavilo ma lepiť papierové modely od lietadiel, lodí až po stavby. Niektoré som si aj sám vyrábal. Vypestoval som si pri tom aj trpezlivosť a určitú dávku precíznosti čo sa stalo základom mojej profesie.

Na svojej ceste za vzdelaním som sa však nezameral na umelecký ale skôr na technický aspekt veci k čomu viedlo moje štúdium na Stavebnej fakulte a Katedre architektúry. Aj keď je architektúra v mojom ponímaní hlavne o kontexte, kompozícií a proporcií chcel som pochopiť súčasne aj konštrukciu, ktorá je nosnou kostrou každej stavby.

Som absolventom z roku 2013. Vysoká škola mi dala dostatočný rozhľad a schopnosť orientovať sa v stavebnej oblasti, chápať súvislosti, ale mať aj tvorivý prístup k riešeniam v architektúre, aby som mohol zodpovedne vykonávať svoje povolanie.

V súčastnosti spolupracujem s viacerými architektmi. Baví ma aj naďalej sa vzdelávať a orientovať v nových trendoch, koncepčná tvorba, 3D modeling, vizualizácie a grafika, cestovanie a fotografovanie. Budúcnosť vidím v udržateľnej výstavbe a obnoviteľných zdrojoch energie.

Obľubení architekti : Peter Zumthor, Daniel Libeskind, Kengo Kuma a Martin Rajniš

MOTTO

Hľadanie krásy nie je vždy spojené s niečím praktickým, a napriek tomu ju hľadáme, ako by to bola najdôležitejšia vec na svete.

Paulo Coelho